Doradca podatkowy

Doradztwo podatkowe

 
O firmie

Witam serdecznie

Nazywam się Mirosław Czyż

Od 1993 roku zajmuję się doradztwem podatkowym.

Posiadam wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jestem wpisany na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Poniżej chciałbym Państwu przybliżyć jakie są zadania, obowiązki i uprawnienia doradcy podatkowego oraz dlaczego warto korzystać z jego, czyli moich, usług.


Od 1989 r. wszyscy podatnicy zobowiązani są do obliczania i samowymiaru podatku, który to obowiązek do tej pory spoczywał na administracji podatkowej. W konsekwencji oznacza to, że podatnik sam stosuje prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Ale jak nie pogubić się w gąszczu skomplikowanych, wciąż zmieniających się przepisów podatkowych?

Właśnie tutaj wkracza doradca podatkowy , którego zadaniem jest pomoc w odnalezieniu się w tym gąszczu. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej przez was działalności gospodarczej.

Przy tak często zmieniającym się i podlegającym różnym interpretacjom prawie podatkowym, profesjonalna pomoc doradcy jest nieoceniona, tym bardziej że to doradca podpisuje się na deklaracjach i zeznaniach podatkowych i w przypadku błędu, to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

  udzieli porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych

  sporządzi zeznania i deklaracje podatkowe lub udzieli pomocy w tym zakresie

  reprezentuje klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi

  udzieli porad, opinii i wyjaśnień

  prowadzi inne rozliczenia - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)

  doradzi w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego

  doradzi i reprezentuje klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

  prowadzi księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzieli pomocy w tym zakresie

  doradzi w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych

  oraz inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.